Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia

Podaje się do wiadomości, iż 20 grudnia Walne Zebranie Członków podjęło uchwalę o rozwiązaniu Rypińskiego Uczniowskiego Klubu Pływackiego Sejwal z siedzibą przy ul. Dworcowej 11, 87-500 Rypin. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do likwidatora na adres e-mail sejwalrypin@wp.pl. Likwidator: Katarzyna Stankiewicz, Karolina Topolewska