O klubie

W dniu 14 października 2013 roku Rypiński Uczniowski Klub Sportowy „SEJWAL” został wpisany przez Starostę Rypińskiego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. Klub posiada licencję sportową przewidzianą dla klubów o numerze 027/02.

Zajęcia klubowe odbywają się na pływalni Rypińskiego Centrum Sportu przy ul. Dworcowej 11.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenersko – instruktorska (3 trenerów). W naszym klubie na co dzień trenuje około 30 zawodników i zawodniczek.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą oprócz codziennych zajęć na pływalniach organizujemy także zawody sportowe rangi miejskiej, powiatowej czy też wojewódzkiej.

Na co dzień ściśle współpracujemy z Urzędem Miasta Rypin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiem Związkiem Pływackim, Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych, Szkolnym Związkiem Sportowym a także Polskim Związkiem Pływacki.